pic
pic
باطل نمودن روزه با کار حرام
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۵۲

اگر کسي روزه‌ي خود را با كار حرامي باطل كند حكم ان چيست؟

ادامه مطلب

۸۳۲ بازدید