pic
pic
استعمال شیاف در حالت روزه
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۰

آيا استعمال شياف روزه را باطل مي کند ؟

استعمال شياف هاي غير روان كه براي معالجه است اشكال ندارد .

۴۹۸ بازدید