pic
pic
استعمال شیاف در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۵:۰۰

آيا استعمال شياف روزه را باطل مي کند ؟

ادامه مطلب

۱,۰۰۷ بازدید