pic
pic
استعمال شیاف در حالت روزه
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۰۸

آيا استعمال شياف روزه را باطل مي کند ؟

استعمال شياف هاي غير روان كه براي معالجه است اشكال ندارد .

۳۹۵ بازدید