pic
pic
شنا با کلاه غواصی در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۱:۴۷

آيا به سر گذاشتن كلاه غواصي در هنگام شنا كه تمام سر را مي پوشاند مي‌تواند باعث جلوگيري از باطل شدن روزه شود؟

ادامه مطلب

۷۲۱ بازدید

رفتن در استخر در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۱:۴۷

آيا رفتن به استخر در هر صورتي روزه را باطل مکند؟

ادامه مطلب

۸۰۲ بازدید