pic
pic
شنا با کلاه غواصی در حالت روزه
در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۴۰

آيا به سر گذاشتن كلاه غواصي در هنگام شنا كه تمام سر را مي پوشاند مي‌تواند باعث جلوگيري از باطل شدن روزه شود؟

بله در فرض سوال روزه باطل نمي شود .

۳۳۷ بازدید

رفتن در استخر در حالت روزه
در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۴۰

آيا رفتن به استخر در هر صورتي روزه را باطل مکند؟

در صورتي که سر تماما زير آب قرار گيرد روزه باطل مي شود.

۴۲۲ بازدید