pic
pic
وضعیت روزه دانشجو در حال تردد بین دو شهر
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۰۸

اگر شخصي هر روز قبل از اذان ظهر از شهر محل سکونت خود به قصد تحصيل به شهر ديگري مسافرت نمايد و بعد از اذان مغرب مراجعت نمايد حکم نماز در محل تحصيل و روزه وي چگونه است؟

ادامه مطلب

۷۳۹ بازدید