pic
pic
اقامت همسر در وطن شوهر در ماه رمضان
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۲۵

من زني هستم که مدت يکسال است با مردي که در شهر ديگري زندگي مي کرده ازدواج کرده ام و با همسرم در وطن همسرم زندگي مي کنم و در حال حاضر قصد برگشتن به وطن خود را ندارم حکم نماز و روزه ام چيست؟

ادامه مطلب

۶۱۸ بازدید