pic
pic
شرط تحقق نیت اقامت ده روز در ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۷ & ساعت ۰۲:۳۷

کسي که در ماه رمضان 45 کيلومتر مسافرت مي کند و يک يا دو روز بيشتر کار ندارد آيا مي تواند نيت ده روزه کند و بعد از دو روز برگردد ؟

خير اين قصد اثري ندارد

۶۱۵ بازدید

روزه در محلی که قصد ده روزه در آن شده است
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۷ & ساعت ۰۲:۳۷

بنده در محلي 10روز قصد كردم كه وطن من نيست بعد از چند روز كاري پيش امده مي‌خواهم مسافرت كنم وضعيت روزه بنده چيست؟

هر وقت مسافر شويد نمي توانيد روزه بگيريد. و مادامي كه در آن محل هستيد ولو قصد مسافرت داريد بايد نماز را تمام و روزه را بگيريد.

۴۸۵ بازدید