pic
pic
خوردن قرص به خاطر بیماری در ماه رمضان
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۱:۴۹

فردي دچار سرماخوردگي است و با تزريق مداوا نشده آيا مي تواند براي درمان و خوردن قرص روزه نگيرد؟

ادامه مطلب

۷۶۹ بازدید