pic
pic
روزه گرفتن فرد مجبور به خوردن قرص
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۵۶

کسي که به دليل مريضي بايد روزانه قرص هايي که دکتر تجويز کرده مصرف کند و مصرف اين داروها نقش حياتي در سلامتي او دارد، مثل مصرف دارو هاي اعصاب که اگر مصرف نکند دچار تشنج مي شود اگر در هنگام سحر خواب بماند و درست هنگام اذان صبح بيدار شود آيا مي‌‌تواند فقط قرصها را با مقدار کمي آب بخورد؟ چرا که اگر اين قرصها را مصرف نکند ممکن است دچار تشنج شود. اگر بعد از اذان صبح بيدار شود چگونه؟

ادامه مطلب

۸۷۰ بازدید