pic
pic
بازاریابی شبکه ای
در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۵۲

لطفا بفرمایید که کار کردن در بازاریابی های شبکه ای علیرغم داشتن تاییدیه های دولتی چرا از طرف مراجع محترم نفی می شود؟ کدام قاعده ی فقهی مانع از تایید آن می شود؟ (نام قاعده فقهی را ذکر کنید). من خودم مدتی است در شرکت پنبه ریز وارد شده ام و ظاهر امر اشکالی ندارد. تکلیف ما چیست؟

ادامه مطلب

۱,۹۲۶ بازدید