کتاب الحج ، جلسه 108

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 107

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 106

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 105

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 104

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 103

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 102

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایات
کلام امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) در نهج البلاغه درباره زنان
نکاتی چند درباره نهج البلاغه

کتاب الحج ، جلسه 101

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته اول: عدم ولایت تامّه زوج بر زوجه
نکته دوم: برابری مرد و زن از جهت عقل
آیه اول
آیه دوم
جمع‌بندی بحث
آیه سوم
آیه چهارم

کتاب الحج ، جلسه 100

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تعبیر از زوج به «رجال» و از زوجه به «نساء» در قرآن
دیدگاه علامه طباطبائی
جمع‌بندی بحث
بررسی آیه 228 سوره بقره
بررسی عبارت «بالمعروف»