pic
pic

مهدويت در قرآن - جلسه 60

یکی از آیاتی که در موضوع مهدویت باید مورد بحث قرار بگیرد آیات شریفه‌ی 93 تا 98 سوره‌ی کهف است؛ که مربوط به قضیه‌ی ذو القرنین و یأجوج و مأجوج مي‌باشد

دیدن درس...
۲,۳۹۲ بازدید

مهدويت در قرآن - جلسه 59

يکي از آيات شريفه‌اي که به قضيه‌ي مهدويت تأويل برده شده؛ آيات 73 تا 76 سوره‌ي مبارکه‌ي مريم خصوصاً آيه‌75 است.

دیدن درس...
۲,۰۳۸ بازدید

مهدويت در قرآن - جلسه 58

بحث در مورد آیات 155 و 156 از سوره‌ی مبارکه‌ی بقره است
بحث اخلاقي

دیدن درس...
۲,۲۱۵ بازدید

مهدويت در قرآن - جلسه 57

بحث ما در آيات شريفه 155 و 156 سوره بقره بود.

دیدن درس...
۲,۰۵۲ بازدید