pic
pic

مهدويت در قرآن - جلسه 56

یکی از آیات شریفه‌ای که بر حسب برخی از روایات به قضیّه مهدویت و برخی از علائم ظهور تاويل شده، آیه شریفۀ 155 و 156 سورۀ مبارکۀ بقره است.

دیدن درس...
۲,۲۴۳ بازدید

مهدويت در قرآن - جلسه 54براي دريافت صوت درس بر روي آيکون صدا کليک کنيد

دیدن درس...
۱,۴۵۹ بازدید

مهدويت در قرآن - جلسه 53


براي دريافت صوت درس بر روي آيکون صدا کليک کنيد

دیدن درس...
۱,۳۷۹ بازدید