pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
“Aşura” ziyarətnaməsinin mötəbər təriqi (nüsxəsi)
Tarixində 15 August 2020 & Saat 01:01

Lütfən “Aşura” ziyarətnaməsinin oxunuşunun mötəbər və səhih tərzini kamil şəkildə, bütün surətlərini bəyan edin

MÖVZUNUN DAVAMI

1389 Görüş

"Məhdi" və "Məhdəviyyət"
Tarixində 15 August 2020 & Saat 01:01

Salamun aleykum. Lütfən "Məhdi" və "Məhdəviyyət" terminləri və onların mənaları barəsində izah verin

Əhli-Beytə (əleyhimussəlam) məhəbbət, sünni mənbələrdə
Tarixində 15 August 2020 & Saat 01:01

Salamun aleykum
Bəzən Həzrət Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) Əhli-Beytinə (əleyhimussəlam) göstərilən məhəbbət Allah-taala dərgahında ibadətlərin qəbul olunması şərti kimi qiymətləndirilir. Bu mövzunun təsdiqində Quran Kərim və sünni mənbələrində dəlil və sübut varmı?

MÖVZUNUN DAVAMI

1644 Görüş

Peyğəmbərlərin isməti və məsum olmaları dəlilləri
Tarixində 15 August 2020 & Saat 01:01

Salamun aleykum
Peyğəmbərlərin (əleyhimussəlam) ismətli və məsum olmalarına əqli və nəqli dəlillər deyə bilərsizmi?

MÖVZUNUN DAVAMI

1719 Görüş

Məsumlara (əleyhimussalam) təvəssül etmək
Tarixində 15 August 2020 & Saat 01:01

Əhli Beyt əleyhimussalama təvəssül edib Məsumlardan kömək istəmək şəriət baxımından necə əsaslanır?

MÖVZUNUN DAVAMI

1636 Görüş