pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
“Aşura” ziyarətnaməsinin mötəbər təriqi (nüsxəsi)
Tarixində 24 June 2021 & Saat 14:08

Lütfən “Aşura” ziyarətnaməsinin oxunuşunun mötəbər və səhih tərzini kamil şəkildə, bütün surətlərini bəyan edin

MÖVZUNUN DAVAMI

1680 Görüş

"Məhdi" və "Məhdəviyyət"
Tarixində 24 June 2021 & Saat 14:08

Salamun aleykum. Lütfən "Məhdi" və "Məhdəviyyət" terminləri və onların mənaları barəsində izah verin

MÖVZUNUN DAVAMI

1270 Görüş

Əhli-Beytə (əleyhimussəlam) məhəbbət, sünni mənbələrdə
Tarixində 24 June 2021 & Saat 14:08

Salamun aleykum
Bəzən Həzrət Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) Əhli-Beytinə (əleyhimussəlam) göstərilən məhəbbət Allah-taala dərgahında ibadətlərin qəbul olunması şərti kimi qiymətləndirilir. Bu mövzunun təsdiqində Quran Kərim və sünni mənbələrində dəlil və sübut varmı?

MÖVZUNUN DAVAMI

1932 Görüş

Peyğəmbərlərin isməti və məsum olmaları dəlilləri
Tarixində 24 June 2021 & Saat 14:08

Salamun aleykum
Peyğəmbərlərin (əleyhimussəlam) ismətli və məsum olmalarına əqli və nəqli dəlillər deyə bilərsizmi?

MÖVZUNUN DAVAMI

2017 Görüş

Məsumlara (əleyhimussalam) təvəssül etmək
Tarixində 24 June 2021 & Saat 14:08

Əhli Beyt əleyhimussalama təvəssül edib Məsumlardan kömək istəmək şəriət baxımından necə əsaslanır?

MÖVZUNUN DAVAMI

2046 Görüş