pic
pic

Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1439-cu il rəbiul-əvvəl ayının 1-i, 2017-ci il noyabr ayının 20-si bir rəvayətə görə həzrət İmam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti ilə mütabiqdir. Bu müsibəti öncə Həzrətin əziz oğlu və zəmanənin sahibi həzrət Məhdi əleyhissəlama təsəlli deyir və bütün şiələrə öz başsağlığımızı catdırırıq

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Hicri-qəməri 1439-cuil rəbiul-əvvəl ayının 1-i, 2017-ci il noyabr ayının 20-si bir rəvayətə görə həzrətİmam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti ilə mütabiqdir. Bu müsibəti öncə Həzrətinəziz oğlu və zəmanənin sahibi həzrət Məhdi əleyhissəlama təsəlli deyir və bütünşiələrə öz başsağlığımızı catdırırıq.

Həzrət İmam HəsənƏsgəri əleyhissəlam bir hədisdə buyurur:

اتقوا الله و کونوا لنا زينا و لا تکونوا علينا شينا

Təqvalıolun və bizə zinət olmağa çalışın, nəinki bizim başımızın aşağı olmasına səbəbolun...