pic
pic

Həzrət imam Sadiq əleyhissəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1440-cı il şəvval ayının 25-i, miladi 2019-cu il iyun ayının 29-u imamət və xilafət səmasının parlaq ulduzu Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) canişinlərinin altıncısı həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadət günüdür

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət imam Sadiq əleyhissəlamın şəhadəti

Hicri-qəməri 1440-cı il şəvval ayının 25-i, miladi 2019-cu il iyun ayının 29-u imamət və xilafət səmasının parlaq ulduzu Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) canişinlərinin altıncısı həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadət günüdür. Bu əzəmətli müsibəti ilk növbədə zamanın imamı həzrət Bəqiyyətillah, Hüccət ibn Həsənə (əccəlallahu əleyhi və alih) təsəlli deyir və həmçinin bütün möminlərə başsağlığı veririk. Ümid edirik əziz möminlər Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) təlim və tərbiyə məktəbindən kifayət qədər bəhrələnərək Allah-taalanın dərgahında layiqli ibadətlərə nail olsunlar, İnşa Allah!

İltimas dua!

774 Görüş