pic
pic

Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatı

Xəbərin xülasəsi :
Hicri qəməri 1441-ci il səfər ayının 28-i, miladi 2019-cu il oktyabrın 27-i Allah-taalanın sevimli peyğəmbəri həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və onun əziz nəvəsi həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönümü günüdür
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Rəsulun (sallallahu əleyhi və alih) vəfatı

Hicri qəməri 1441-ci il səfər ayının 28-i, miladi 2019-cu il oktyabrın 27-i Allah-taalanın sevimli peyğəmbəri həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və onun əziz nəvəsi həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönümü günüdür.  Bu əzəmətli müsibəti öncə həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu taala fərəcəhuş-şərif) sonra da bütün mömin bacı-qardaşlara təsəlli və başsağlığı deyirik.


313 Görüş