pic
pic

Həzrət Əli Əkbər əleyhissəlamın mövludu

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1442-ci il, şəban ayının 11-i, miladi 2021-ci il martın 25-i həzrət imam Huseynin (əleyhissəlam) sevimli böyük oğlu, Kərbəla qəhrəmanı həzrət Əli Əkbər əleyhissəlamın təvəllüd günüdür

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Əli Əkbər əleyhissəlamın mövludu

Hicri-qəməri 1442-ci il, şəban ayının 11-i, miladi 2021-ci il martın 25-i həzrət imam Huseynin (əleyhissəlam) sevimli böyük oğlu, Kərbəla qəhrəmanı həzrət Əli Əkbər əleyhissəlamın təvəllüd günüdür. Bu əziz və şad günün münasibətilə bütün Əhli-beyt (əleyhimussəlam) sevərlərinə təbrik deyir və Allah-təaladan bizi o Həzrətin yolunun davamçılarından etməsini arzulayırıq.

 Həzrət Əli Əkbər əleyhissəlamın dünyaya gəlişi barəsində tarixi mənbələrdə yazılanlara əsasən, bu tarixin hicri 33-cü ilinə mütabiq olması göstərilir. Həm zahiri görünüşcə, həm də əxlaqi dəyərləri baxımından həzrət Peyğəmbəri-əkrəmə (sallallahu əleyhi və alih) ən çox oxşarı olduğu üçün Əli Əkbər əleyhissəlam bütün Əhli-beyt (əleyhimussəlam) üzvlərinin yanında böyük hörmət və məhəbbət qazanmışdır. O həzrətin adı Əli, əziz atasının adı Huseyn əleyhissəlam, mehriban anası isə Səqəfi tayfasından olan Murrətin qızı Leyladır.[1] Həzrət imam Huseyn əleyhissəlamın böyük oğlu olduğu üçün o həzrətə Əli Əkbər adı verilmişdir. Həzrət imam Sadiq əleyhissəlamdan nəql olunan hədisdə deyilir ki, həzrətin kunyəsi Əbul-Həsən olmuşdur.[2]

Cənab Bəzəntinin nəql etdiyi hədisin dəlalətinə əsasən, həzrət Əli Əkbər əleyhissəlam izdivac etmişdir.[3] Həmçinin, imam Sadiq əleyhissəlamdan yetişən ziyarətnamədə həzrət Əli Əkbərin (əleyhissəlam) barəsində belə oxuyuruq:

"صلی اللَّه علیک و علی عترتک و اهل بیتک و آبائک و ابنائک و امهاتک الاخیار الذین أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً"

“Allah-taalanın salam və salavatı sənə və ailənə, Əhli-beytinə, nənə və babalarına və övladlarına olsun, o kəslər ki, xeyirxah və ən yaxşı insanlardır və Allah-taala onlardan hər növ pisliyi və xoşagəlməzliyi uzaqlaşdırmış və onları pak-pakizə etmişdir.”

Bu ziyarətnamədə oxuduğumuz: “ابنائک” – övladlarına kəlməsindən belə məlum olur ki, həzrət Əli Əkbər əleyhissəlamın ikidən artıq övladı olmuşdur.[4] Kərbəla vaqiəsinin 61-ci ildə olmasını nəzərə alsaq, belə nəticə əldə edirik ki, o həzrətin mübarək həyatından 27 il keçmiş şəhadətə yetişmişdir.


Sevindirici haldır ki, görünüş, əxlaq və danışıq baxımdan Peyğəmbəri-Əkrəmi (sallallahu əleyhi və alih) xatırladan Kərbəla hadisəsində misli görünməyən rəşadətlər göstərən Əhli-beytin (əleyhimussəlam) bu cavan və sevimli şəxsiyyətinin mövlud gününü bütün şiələr ümumi şəkildə “Cavanlar günü” olaraq qeyd edir və bununla da əziz cavanlarımıza bu böyük şəxsiyyətin İmamət və Vilayət yolunda getdiyi yolu davam etdirməyi arzulayırlar.

Bir daha bütün mömin bacı və qardaşları təbrik edir və hamınıza Quranın və Əhli-beytin (əleyhimussəlam) tövsiyələrinə əməl etməyi arzulayırıq.
 
İltimas dua![1] “Əli Əkbər”, mərhum Muqərrəm, səh. 15-16

[2] “Kamiluz-ziyarat”, səh. 240

[3] “Əli Əkbər”, mərhum Muqərrəm, səh. 19


[4] “Əli Əkbər”, mərhum Muqərrəm, səh. 20