سوال خود را بپرسید

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۰

آثار و بلاياي ارضي و سمائي که حقتعالي بخاطر بد حجابي يا بي حجابي متوجه جامعه اسلامي مي‌‌کند چيست؟ با توجه به ازدياد بدحجابي و بعضاً کشف حجاب در جامعه اسلامي، وظيفه شرعي ما مسلمانان در برخورد با اينگونه افراد هنجارشکن چيست؟

پاسخ :


هر گناه پيامدي منفي در جامعه ايجاد مي‌کند و بي حجابي و بد حجابي بانوان در جامعه براي تمام جامعه نيز گرفتاري ايجاد مي‌کند و سبب گرفتاري‌ها و بلاهاي غير مشخص در جامعه مي‌گردد.

ليکن اگر اين بي حجابي و بد حجابي‌ها منجر به اعمال شنيعي همچون زنا در جامعه گردد، بلاها و گرفتاري‌هاي زير در جامعه به وجود مي‌آيد:

پيامدهاي منفي دنيوي زنا در جامعه:
1- زلزله‌‌هاي ويرانگر در جامعه آشکار مي‌شود.
2- مرگ‌هاي ناگهاني در جامعه زياد مي‌شود.
3- از بين رفتن برکت از جامعه.
4- هلاک شدن دين، يعني پايه‌‌هاي دين‌داري در جامعه سست مي‌شود.
5- زنا کار به انواع گرفتاري‌ها و بلاها در دنيا ممکن است گرفتار گردد و ممکن است خداوند بر آن‌ها خشم و غضب نموده و زمينه رسوائي آن‌ها را در دنيا نيز فراهم کند.

وظيفه شرعي همه مسلمانان در برابر بي حجاب و بد حجاب آن است که با اخلاق و روش مناسب، آنان را منع کنند و اگر اثر نکند وظيفه دولت اسلامي است که افراد خاصي را براي امر به معروف و نهي از منکر معين کند تا از بي نظمي و سوء استفاده‌ها نيز جلوگيري شود و کساني را که با رفتار خوب حجاب را رعايت نمي‌کنند، مجبور به رعايت حجاب در جامعه کنند.


کلمات کلیدی :

زنا بد حجاب بي حجاب بي حجابي بدحجابي عواقب بدحجابي

۲,۲۶۲