سوال خود را بپرسید

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۱۶

آثار و بلاياي ارضي و سمائي که حقتعالي بخاطر بد حجابي يا بي حجابي متوجه جامعه اسلامي مي‌‌کند چيست؟ با توجه به ازدياد بدحجابي و بعضاً کشف حجاب در جامعه اسلامي، وظيفه شرعي ما مسلمانان در برخورد با اينگونه افراد هنجارشکن چيست؟

کلمات کلیدی :

زنا بد حجاب بي حجاب بي حجابي بدحجابي عواقب بدحجابي

ادامه مطلب

۲,۲۶۳