سوال خود را بپرسید

۲۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۲

خانمي هستم کثيرالشک در تمام زمينه‌‌ها و همينطور دچار وسواس فوق العاده شديد هستم. مثلا شک مي‌‌کنم با دست نجس چيزي را لمس کردم يا نه؟ شک مي‌‌کنم نمازم را خواندم يا خير؟ و... در ضمن بخاطر اين شکها مدام حوادث گذشته را مرور مي‌‌کنم و در بيشتر موارد نمازم را دوباره مي‌‌خوانم و يا لباسي را مجدد مي‌‌شويم. مي‌‌خواستم بدانم 1. آيا بايد به اين همه شک اعتنا نمود يا خير(چه در مورد نماز و روزه و چه در موارد ديگر مربوط به نجس و پاکي)؟ 2. آيا همانند نماز که در آن به شک بعد از محل نبايد اعتنا کرد، مي‌‌توان از اين حکم براي مسائل نجس و پاکي نيز استفاده کنم و ديگر مجددا وسيله يا لباسي را نشويم و به نجس بودن آن بعد از گذشت چند روز شک نکنم؟ 3. من با اينکه مدام در حال شستشو هستم، چه با دست و چه با ماشين لباسشويي، ولي از پاک بودن لباسها مطمئن نمي‌‌شوم، که با توجه به رساله بايستي دوباره آنها را شست. ولي من از بس در حال شستشو هستم خسته شدم و اين احساس نجس بودن أشيا، هميشه با من است. فکر نکنيد آب کم مي‌‌ريزم، بخدا همسرم از اسراف آبي که مي‌‌کنم مدام شاکي است. آيا بايد به اين احساس توجه کنم و يا اينکه اين حکم در رساله شامل من نمي‌‌شود؟ 4. بخاطر نجاستي که برطرف نمي‌‌شود، خداوند چه گناهي براي انسان مي‌‌نويسد کبيره يا صغيره؟

پاسخ :

جواب تمام سوالات:
يقين کثير الشک اثري ندارد و گفته‌‌اش هم اعتبار ندارد.
در روايات زيادي آمده که شيطان مي‌‌خواهد از او اطاعت شود در صورتي که به امر شيطان گوش ندهيد و به وسوسه‌‌اش توجه نکنيد، شما را ترک مي‌‌کند.
بنابراين چاره ترک وسواس، تنها اعتنا نکردن به آن است و اگر به اين وسواسها که ممکن است لباس نجس باشد و يا ممکن نماز باطل باشد توجه نکنيد، عذاب نمي‌‌شويد و در آخرت از شما سؤال هم نمي‌‌شود که چرا به وسواس توجه نکرديد، بلکه به خاطر توجه به وسواس که سبب بدخلقي، عصبيت و اتلاف وقت و اسراف مال شما مي‌‌شود مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهيد گرفت.
پس وقت خود را به بيهوده کاري و توجه به وسواس هدر ندهيد.
مطمئن باشيد اگر به اين نکته توجه کنيد که در اسلام، مساله طهارت و نجاست به صورت بسيار آسان مورد توجه قرار گرفته، يعني قانون اصلي اين است تا نسبت به چيزي صد در صد يقين به نجاست آن پيدا نکنيد؛ آن چيز پاک است.
به علاوه مراد از يقين انسان‌‌هاي عادي و متعارف است و إلا يقين افرادي که متاسفانه اين مشکل را دارند هيچ اثر و اعتباري ندارد. بالاخره شما همه چيز را پاک بدانيد و مانند مردم معمولي عمل کنيد. يعني اگر شوهرتان گفتند که فلان چيز پاک شده، به گفته آنها اطمينان پيدا کنيد و وسواس به خرج ندهيد و بدانيد أئمه طاهرين(عليهم السلام) در مسأله پاکي و نجاست مانند مردم معمولي عمل مي‌‌کرده اند‌‌. ما هم براي موفقيت شما دعا مي‌‌کنيم.

کلمات کلیدی :

وسواس وسواسي کثير الشک وسواس در طهارت و نجاست کثير الشک در طهارت و نجاست

۶,۲۳۹