درفرض سؤال قبل، چنانچه زوجه علی رغم مخالفت زوج، به تحصیل و آموزش ادامه دهد و در عین حال از زوج نیز تمکین کند و وظایف زوجیت را انجام دهد، اطلاق عنوان ناشزه بر وی به لحاظ مخالفت با درخواست زوجه و ادامه تحصیل صحیح می‌باشد و یا خیر؟"/> صدق عنوان ناشزه در صورت ادامه تحصيل زوجه و تميکن زوج - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
صدق عنوان ناشزه در صورت ادامه تحصيل زوجه و تميکن زوج
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۶

درفرض سؤال قبل، چنانچه زوجه علی رغم مخالفت زوج، به تحصیل و آموزش ادامه دهد و در عین حال از زوج نیز تمکین کند و وظایف زوجیت را انجام دهد، اطلاق عنوان ناشزه بر وی به لحاظ مخالفت با درخواست زوجه و ادامه تحصیل صحیح می‌باشد و یا خیر؟

با توجه به آنچه در سؤال و جواب قبل ذکر شد چنانچه وظیفه‌ی تمکین را انجام دهد ناشزه محسوب نمی شود.

۶۶۰ بازدید