سوال خود را بپرسید

۰۳ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۳

در عزادارى ها مشاهده مى شود عده اى به صورت نيمه عريان در مقابل افراد نامحرم اقدام به خودزنى هاى افراطى مى كنند،آيا اين عمل جايز است؟

پاسخ :

سنت سينه زنى كه طبق متعارف و به طور معمول انجام مى گرفته شايسته هيچ گونه مخالفت با آن نيست. ولى در مورد مذكور بر زنان لازم است از نظر كردن خوددارى كنند.

کلمات کلیدی :

عزاداری لخت شدن در عزاداری شیوه صحیح عزاداری هتک حرمت مجالس عزاداری سینه زنی

۲,۲۹۴