pic
pic
ادله جواز دسته‌جات عزاداری
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۱

آيا درباره دسته‌‌جات عزاداري(خروج مواکب عزا) در ايام عاشورا، دهه فاطميه و غيره، روايتي که بيانگر اين کار باشد وجود دارد؟

ادامه مطلب

۳۸۸ بازدید

استفاده از تصاویر ائمه در مراسم عزاداری
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۱

آیا تصاوير شمايل اهل بيت را می توانیم در مراسم عزداری نصب کنیم ؟

ادامه مطلب

۱,۵۴۵ بازدید

مراسم سینه زنی در مسجد
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۱

باتوجه به اينكه مساجد داراي حرمت و قداست مي باشند واحكام خاصي براي حضور در مسجد وجود دارد آيا لخت شدن در هنگام عزاداري موجب شكسته شدن قداست مسجد مي باشد يا خير؟

ادامه مطلب

۱,۶۶۰ بازدید

لطمه زدن به بدن در حین عزاداری
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۱

لطمه زدن براي مرد و زن در عزاداري اهل بيت (ع) چه حکمي دارد و آيا مستحب است؟

ادامه مطلب

۱,۷۳۳ بازدید

مداحی همراه با کفر و اغراق
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۱

نظر شما در مورد مجالس عزاداري و شركت در اينگونه مجالس كه در آن مداحي همراه با اغراق و در بعضي موارد كفر مي گويد چیست؟

ادامه مطلب

۱,۴۶۱ بازدید