pic
pic
مراسم سینه زنی در مسجد
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۳۲

باتوجه به اينكه مساجد داراي حرمت و قداست مي باشند واحكام خاصي براي حضور در مسجد وجود دارد آيا لخت شدن در هنگام عزاداري موجب شكسته شدن قداست مسجد مي باشد يا خير؟

اشکالي ندارد و منافات با قداست مسجد ندارد.

۱,۰۵۲ بازدید