pic
pic
دو نیت برای یک روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۱:۵۰

آيا مي توان همزمان در يک روز، هم به نيت روزه قضا و هم به نيت روزه مستحبي روزه بگريم؟

خير، کسي که روزه قضا دارد نمي تواند روزه مستحبي بگيرد. البته اگر در ايامي که گرفتن روزه مستحب است، شخص به نيت روزه قضا ، روزه گرفت ان شاء الله ثواب روزه مستحبي را نيز خواهد برد. 


۷۶۵ بازدید