سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۶

آيا استفاده از کرم هاي حاوي ويتامين و املاح مدني و پماد ويتاميني و تقويتي روزه را باطل مي‌کند.

پاسخ :

استفاده از کرم و پماد روزه را باطل نمي کند.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه استعمال کرم برای روزه دار استفاده از پماد در حالت روزه

۴,۰۰۲