سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۳

آيا اماله کردن روزه را باطل مي کند؟

پاسخ :

اماله كردن با چيزهاي روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل مي‌كند.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه تنقیه کردن در حالت روزه اماله کردن در حالت روزه

۱,۸۵۳