سوال خود را بپرسید

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

آيا وارد كردن آب در مخرج غايط براي اينكه غايط بطور كامل خارج شود و مجراي خروج غايط تخليه گردد و آب دوباره خارج شود اماله محسوب مي شود؟ واگر اماله است روزه اش چه حكمي دارد؟

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه تنقیه کردن در حالت روزه وارد کردن آب از راه مخرج

ادامه مطلب

۱,۹۱۴

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

آيا اماله کردن روزه را باطل مي کند؟

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه تنقیه کردن در حالت روزه اماله کردن در حالت روزه

ادامه مطلب

۲,۰۲۶