pic
pic
خوردن قرص به خاطر بیماری در ماه رمضان
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۱:۴۰

فردي دچار سرماخوردگي است و با تزريق مداوا نشده آيا مي تواند براي درمان و خوردن قرص روزه نگيرد؟

اگر بيماري او به حدي باشد که مجبور است براي مداوا قرص بخورد و نمي تواند بگونه اي تنظيم كند كه مثلا موقع سحر و افطار قرص را بخورد ، اشكالي ندارد و بعدا بايد قضا نمايد

۶۰۹ بازدید