سوال خود را بپرسید

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۵

انجام اعمال زيبايي غير ضروري توسط پزشک خانم چه حکمي دارد؟

پاسخ :

اشکال ندارد مگر آنکه مستلزم ضرر مهم بر بدن باشد.

کلمات کلیدی :

اعمال زيبايي انجام اعمال زيبايي غير ضروري زيبايي جراحي پزشک

۲,۳۶۹