pic
pic
انجام اعمال زيبايي غير ضروري توسط خانم
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۷

انجام اعمال زيبايي غير ضروري توسط پزشک خانم چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۱,۳۸۴ بازدید

حکم انجام اعمال زيبايي خارج از محدوه شرعي
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۷

انجام اعمال زيبايي که خارج از حدود شرعي (تا مچ دست و گردي صورت) است که توسط پزشک آقا انجام مي‌شود، چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۹۳۳ بازدید

حکم درآمد اعمال زيبايي
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۷

درآمد حاصل از انجام اعمال زيبايي توسط متخصصان زيبايي يا آرايشگران چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۹۶۳ بازدید

حکم آرايشگري در سالن‌‌هاي زيبايي
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۷

حکم کلي اعمال زيبايي که توسط آرايشگران در سالن‌هاي زيبايي انجام مي‌گيرد چيست؟

ادامه مطلب

۹۲۶ بازدید

زينت بودن ناخن مصنوعي و پوشاندن از نامحرم
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۷

در صورتی که زن می داند، کاشت ناخن باعث توجه دیگران به قصد لذت نیست در این فرض پوشاندن ناخن‌‌های کاشته شده لازم است؟ آیا قصد همه انسانها از نگاه، قابل پیش بینی است؟

ادامه مطلب

۱,۲۶۳ بازدید