pic
pic
زينت بودن ناخن مصنوعي و پوشاندن از نامحرم
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۱:۲۱

در صورتی که زن می داند، کاشت ناخن باعث توجه دیگران به قصد لذت نیست در این فرض پوشاندن ناخن‌‌های کاشته شده لازم است؟ آیا قصد همه انسانها از نگاه، قابل پیش بینی است؟


 چنانچه عرفاً زینت محسوب شود باید از نامحرم پوشانده شود اعم از اینکه بالفعل موجب لذت دیگران بشود یا نشود.  قصد انسانها در نگاه متفاوت است  و نمی توان آن را پیش بینی کرد لیکن ملاک آن است که در نزد عرف زینت محسوب شود.

۵۱۳ بازدید

حکم وضو و غسل نسبت به ايجاد عمدي مانع در اعضاي وضو براي زيبايي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۱:۲۱

حکم شرعی کسی که به واسطه زیبایی مانعی در اعضای وضو و غسل خود ایجاد کرده است، چیست؟


باید برای غسل و وضو آن را برطرف کند، مگر آنکه مستلزم مشقت زیاد باشد.

۵۹۷ بازدید

کاشت ناخن براي کسي که از ابتدا ناخن نداشته
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۱:۲۱

حکم شرعی بیمارانی که بصورت مادرزادی فاقد ناخن هستند چیست؟ آیا می‌‌توان نیازمندی آنان را به کاشت ناخن، رافع تکلیف دانست؟


 بر فرض حرمت اصل این عمل، چنانچه ضرورت عرفی در میان باشد، حرمت برطرف می‌‌شود.

۵۹۰ بازدید

کاشت ناخن براي جلوگيري از جويدن ناخن
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۱:۲۱

آیا صرف ضرورت جلوگیری از عادت جویدن ناخن برای کاشت ناخن کافی است؟


خیر، مگر اينکه راه دیگری برای درمان نباشد و خود این کار موجب اذیت و آزار غیر قابل تحمل باشد.

۴۶۳ بازدید

جبيره براي کسي که ناخن کاشته
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۱:۲۱

حکم جبیره خواندن نماز و غسل به مدت طولانی برای کسی که ناخن کاشته است چیست؟


 در هر مرحله که بتواند برطرف کند و انجام ندهد کار حرامی انجام داده که باید توبه کند اما  نماز و روزه اش با وضو و غسل جبیره صحیح است.

۴۷۱ بازدید