توصيه نسبت به خودداري از رواج اعمال زيبايي بيش از حد متعارف
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۰۰:۵۲

لطفا نظر خود را راجع به رواج اعمال زيبايي و خالکوبي و تتو در جامعه اسلامي بيان فرماييد؟


اين امور در خور و شايسته زن و مرد مسلمان نيست و مؤمنين بايد دقت کنند که روح خود را متعالي و آراسته کنند؛ پرداختن به جسم بيش از حد متعارف، موجب دور شدن روح از تعالي خود و عدم رستگاري انسان مي‌‌شود.

۵۰۰ بازدید

فوت شخص حين انجام اعمال زيبايي
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۰۰:۵۲

فوت شخص حين انجام اعمال زيبايي خودکشي محسوب مي‌شود يا خير؟


خير خودکشي نيست مگر آنکه عملي باشد که غالباً منجر به از بين رفتن باشد.

۴۹۴ بازدید

پرداخت ديه در فرض خسارت در اعمال زيبايي
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۰۰:۵۲

انجام اعمال زيبايي که صرفاً جنبه زيبايي دارد و به تبع آن صدماتي بر بدن وارد مي‌شود آيا شخص مفعول (شخصي که جراحي يا عمل زيبايي بر روي او انجام مي‌شود از باب حق النفس) يا فاعل (آرايشگر يا جراح متخصص زيبايي) در اين امور ملزم به پرداخت ديه هستند؟


چنانچه صدمه بدني از مصاديق جنايت باشد لازم است فاعل ديه را بپردازد مگر آنکه مفعول قبلاً ابراء نموده باشد.

۲۹۷ بازدید

حکم انجام اعمال زيبايي خارج از محدوه شرعي
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۰۰:۵۲

انجام اعمال زيبايي که خارج از حدود شرعي (تا مچ دست و گردي صورت) است که توسط پزشک آقا انجام مي‌شود، چه حکمي دارد؟


در فرض سؤال جايز است.

۱۶۲ بازدید

حکم درآمد اعمال زيبايي
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ & ساعت ۰۰:۵۲

درآمد حاصل از انجام اعمال زيبايي توسط متخصصان زيبايي يا آرايشگران چه حکمي دارد؟


از درآمدهاي مکروه به حساب مي‌آيد.

۱۷۵ بازدید