pic
pic
فوت شخص حين انجام اعمال زيبايي
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۵۹

فوت شخص حين انجام اعمال زيبايي خودکشي محسوب مي‌شود يا خير؟

ادامه مطلب

۱,۶۲۵ بازدید

حکم درآمد سالن زيبايي
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۵۹

اشخاصي که براي گذران امور زندگي خود مجبورند در سالن زيبايي يا در مراکز تخصصي زيبايي شاغل شوند، درآمد حاصل از اين شغل چه حکمي دارد و صرف اين درآمد براي افراد واجب النفقه او چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۱,۶۹۳ بازدید

پرداخت ديه در فرض خسارت در اعمال زيبايي
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۵۹

انجام اعمال زيبايي که صرفاً جنبه زيبايي دارد و به تبع آن صدماتي بر بدن وارد مي‌شود آيا شخص مفعول (شخصي که جراحي يا عمل زيبايي بر روي او انجام مي‌شود از باب حق النفس) يا فاعل (آرايشگر يا جراح متخصص زيبايي) در اين امور ملزم به پرداخت ديه هستند؟

ادامه مطلب

۱,۳۷۳ بازدید

حکم انجام اعمال زيبايي خارج از محدوه شرعي
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۵۹

انجام اعمال زيبايي که خارج از حدود شرعي (تا مچ دست و گردي صورت) است که توسط پزشک آقا انجام مي‌شود، چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۱,۰۷۲ بازدید

حکم درآمد اعمال زيبايي
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ و ساعت ۲۲:۵۹

درآمد حاصل از انجام اعمال زيبايي توسط متخصصان زيبايي يا آرايشگران چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۱,۱۰۱ بازدید