pic
pic
نگاه به موي زن غير متناهيه
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۳۲

نگاه کردن به موي زناني که اگر آنها را امر به حجاب کنيم گوش نمي‌‌دهند چگونه است؟

نگاه کردن به موي زناني که به امر حجاب گوش نمي‌‌دهند، اگر با قصد لذت باشد و يا مفسده داشته باشد جايز نيست.

۲۸۳ بازدید

نگاه سهوي به نامحرم
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۳۲

با توجه به بدحجابي حاکم بر جامعه، آيا افتادن نگاه به نامحرم بدحجاب باز هم حرام است؟

با توجه به اينکه اين نگاه کردن سهوي مي‌‌باشد، نگاه سهوي حرام نيست.

۲۸۷ بازدید

مقدار مجاز نگاه به بدن مرد نامحرم
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۳۲

زن بدون قصد لذت به چه مقدار از بدن مرد نامحرم مي‌‌تواند نگاه کند؟

با قصد لذت مطلقا جايز نيست و بدون قصد لذت، فقط به صورت و دستها مي‌‌تواند نگاه كند.

۲۸۵ بازدید

زينت بودن ناخن مصنوعي و پوشاندن از نامحرم
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۳۲

در صورتی که زن می داند، کاشت ناخن باعث توجه دیگران به قصد لذت نیست در این فرض پوشاندن ناخن‌‌های کاشته شده لازم است؟ آیا قصد همه انسانها از نگاه، قابل پیش بینی است؟


 چنانچه عرفاً زینت محسوب شود باید از نامحرم پوشانده شود اعم از اینکه بالفعل موجب لذت دیگران بشود یا نشود.  قصد انسانها در نگاه متفاوت است  و نمی توان آن را پیش بینی کرد لیکن ملاک آن است که در نزد عرف زینت محسوب شود.

۴۳۷ بازدید