pic
pic
ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر
در تاریخ ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۰۶:۵۳

در يکجا خواندم که اگر دختر در تمام مسائل زندگي قادر به تصميم گيري باشد، بدون اذن پدر مي‌‌تواند صيغه موقت بخواند و عقد درست است، ولي شخص معصيت کار است. لطفا منظور از اين حرف را توضيح دهيد.


در ازدواج دختر باکره، احتیاط واجب آن است که اذن پدر دختر شرط است و مصلحت دختر باکره هر چند قادر به تصمیم گیری در زندگی باشد، در ازواج موقت نیست، و احتیاط آن است که بدون اذن پدرش عقد نخواند.
به نظر آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکراني، چنانچه بدون اجازه پدر عقد را صحیح بخوانند صحیح است و زوجیت برقرار می‌‌شود.

۱,۵۷۴ بازدید

اذن پدر در ازدواج موقت
در تاریخ ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۰۶:۵۳

آيا ازدواج موقت بدون اذن پدر جايز است؟ شرط اذن پدر در اين حکم به نظر مي‌‌رسد غيرممکن باشد، چون در اين شرايط هيچ پدري به دخترش اذن نمي‌‌دهد و اين امر منجر به گناه مي‌‌شود.


احتیاط واجب آن است که دختر باکره بدون اجازه پدرش ازدواج  موقت نکند، چون ازدواج موقت بر مصلحت دختر باکره نیست، پدرش اجازه نمی‌‌دهد.

اجازه ندادن پدر دختر عامل گناه نیست، کسی مجبور به گناه نمی‌‌باشد، اگر کسی قصد ازدواج دارد باید رسما خواستگاری کند و با اجازه پدر دختر ازدواج دائم نکند. در غیر این صورت از ارتباط غیر متعارف و یا با قصد لذت با نامحرم خودداری شود تا مرتکب گناه نشود.

۱,۱۵۷ بازدید

ازدواج موقت دختری که پدر و جد پدری ندارد
در تاریخ ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۰۶:۵۳

آيا دختر باكره كه پدر و جد پدري ايشان در قيد حيات نيستند، مي‌تواند بدون حضور شاهد و بدون اجازه مادر و برادر و بي اطلاع از آنها، بر اساس شرايط عقد موقت كه در رساله آمده است، به عقد موقت مردي كه زن و بچه دارد در آيد و خودشان اين صيغه را بين خود، بدون رفتن به محضر قرائت كنند؟

از نظر شرعی در فرض سؤال می‌تواند، لکن توصیه آن است که دخترها حتما در این امر مهم با افراد مطمئن مشورت نمایند.

۲,۴۷۷ بازدید