pic
pic
سوالاتی پیرامون دیه
در تاریخ ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۰۶

1. از نظر شما خسارات بدني مازاد بر ديه قابل مطالبه است؟ منظور خساراتي است که به سبب ضرب و جرح يا جنايت، پيش از مداوا يا فوت، بر مجنيّ عليه وارد آمده است؟

2. ديه مقرر در شرع، شامل چه نوع خساراتي است؟

3. آيا خسارات معنوي ناشي از فعل مرتکب، قابل مطالبه است؟ اگر خير، علت چيست؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه بايد ميزان آن را مشخص کرد؟

1. هر خسارتی که بر بدن وارد شود أعم از آنکه جراحت وارد شود یا استخوان بشکند یا خرد شود یا جابجا شود و یا بدن کوبیدگی پیدا کند، برای تمام این امور در شرع دیه بیان شده است و گرفتن خسارت غیر از دیه جایز نیست. خسارت درمان، بر... ادامه مطلب

۱,۳۵۹ بازدید