pic
pic
منظور از «رابطوا» در قرآن
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۵۴

نظر شما در مورد امر «رابطوا» در آيه 200 سوره آل عمران چيست؟

ادامه مطلب

۲,۸۰۲ بازدید