pic
pic
ممانعت از کار همسر در بيرون از خانه
در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۰:۳۶

بنده با توجه به اينکه پايه زندگي را رعايت اصول ديني و شرعي قرار داده‌ام، مخالف اشتغال همسرم در خارج از منزل به دليل عدم توانايي ايشان در رسيدگي به امور منزل و فرزند مشترک و امور خاص و عام زناشويي و همسرداري هستم.
کار ايشان (اشتغال حدود 12 ساعت بيرون از منزل)، زندگي بنده را با مشکل مواجه نموده است.
حال که اينجانب مخالف کار ايشان به دلايل فوق هستم، ضمن اينکه درآمد بنده جوابگوي زندگي بالاتر از حد متوسط را براي خانواده دارد.
1ـ آيا اين موضوع مصداق شرعي دارد؟
2ـ آيا در صورت مخالفت بنده، همسرم مي‌بايست تمکين نمايد يا خير؟
3ـ آيا موارد فوق و عدم اجازه بنده، مشکل و بار شرعي براي بنده ايجاد مي‌نمايد؟

از لحاظ شرعي شما حق نداريد از همسرتان بخواهيد کارهاي خانه را انجام دهد يا از بچه نگهداري کند يا از کار کردن او جلوگيري کنيد، بلي تنها حق داريد از خارج شدن همسرتان از منزل ممانعت کنيد و اگر شما اجازه ندهيد، همسرتان حق خروج از منزل را ندارد.... ادامه مطلب

۵۵۷ بازدید