pic
pic
ممانعت از کار همسر در بيرون از خانه
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۱۵

بنده با توجه به اينکه پايه زندگي را رعايت اصول ديني و شرعي قرار داده‌ام، مخالف اشتغال همسرم در خارج از منزل به دليل عدم توانايي ايشان در رسيدگي به امور منزل و فرزند مشترک و امور خاص و عام زناشويي و همسرداري هستم.
کار ايشان (اشتغال حدود 12 ساعت بيرون از منزل)، زندگي بنده را با مشکل مواجه نموده است.
حال که اينجانب مخالف کار ايشان به دلايل فوق هستم، ضمن اينکه درآمد بنده جوابگوي زندگي بالاتر از حد متوسط را براي خانواده دارد.
1ـ آيا اين موضوع مصداق شرعي دارد؟
2ـ آيا در صورت مخالفت بنده، همسرم مي‌بايست تمکين نمايد يا خير؟
3ـ آيا موارد فوق و عدم اجازه بنده، مشکل و بار شرعي براي بنده ايجاد مي‌نمايد؟

ادامه مطلب

۷۵۹ بازدید