برچسب "سجده سهو" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
موارد وجوب سجده سهو
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۰

اگر شخصي در نماز در رکعت سوم شروع به خواندن حمد کند، يا در ذکر سجده، ذکر رکوع را بگويد، يا موقع خواندن ذکرهاي(واجب يا مستحب) نماز، اشتباه کند، آيا سجده سهو بر او واجب مي‌‌شود يا نه؟
در صورتي که در دو جاي نماز دو کاري انجام دهد که سجده سهو بر او واجب شود، مثلا دو بار کلام بيجا داشته باشد، بايد چند سجده سهو بجا آورد؟

در مورد اوّل و دوّم سجده سهو لازم نيست و در صورتي که سجده سهو طبق آنچه در رساله نوشته شده بر او واجب شود، بايد براي هر مورد، سجده جداگانه بجاي آورد.

۳۹۲ بازدید

زمان سجده سهو
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۰

سجده سهو را بعد از سلام نماز، متصل به نماز بجا مي‌‌آورند يا بعد از اتمام نماز آن را بجا مي‌‌آورند؟

بايد بعد ازسلام، فورا بدون انجام کارهاي منافي با نماز، سجده سهو انجام شود و اگر فراموش شود، هر موقع که يادش افتاد، همان موقع سجده سهو را انجام دهد.

۳۳۶ بازدید

کلید واژه ها: سجده سجده سهو سهو