pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۲

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۲۷۰ بازدید

نحوه انجام سجده قضا
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۲

آ يا در سجده قضا، بايد بعد از سجده، تشهد و سلام هم گفت؟

خير لازم نيست.

۳۴۰ بازدید

پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۲

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

اشکالي ندارد، ولي هنگام سجده بايد مواظب بود ميان پيشاني و مهر چيزي واسطه نباشد.

۲۱۴ بازدید

زمان سجده سهو
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۲

سجده سهو را بعد از سلام نماز، متصل به نماز بجا مي‌‌آورند يا بعد از اتمام نماز آن را بجا مي‌‌آورند؟

بايد بعد ازسلام، فورا بدون انجام کارهاي منافي با نماز، سجده سهو انجام شود و اگر فراموش شود، هر موقع که يادش افتاد، همان موقع سجده سهو را انجام دهد.

۲۹۴ بازدید

کلید واژه ها: سجده سجده سهو سهو
سجده‌‌های واجب و مستحب
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۲

سجده‌‌هاي واجب كدام است؟ منظور از سجده‌‌هاي مندوبه چيست؟

سجده نماز و سجده آياتي که در قرآن هستند و بايد با خواندن و شنيدن آنها سجده کرد، واجب است.
سجده مندوبه يعني سجده مستحب، مثل سجده شکر.

۲۳۸ بازدید