برچسب "سجده" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۱۹

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۳۲۵ بازدید

نحوه انجام سجده قضا
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۱۹

آ يا در سجده قضا، بايد بعد از سجده، تشهد و سلام هم گفت؟

خير لازم نيست.

۳۸۴ بازدید

پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۱۹

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

اشکالي ندارد، ولي هنگام سجده بايد مواظب بود ميان پيشاني و مهر چيزي واسطه نباشد.

۲۴۷ بازدید

زمان سجده سهو
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۱۹

سجده سهو را بعد از سلام نماز، متصل به نماز بجا مي‌‌آورند يا بعد از اتمام نماز آن را بجا مي‌‌آورند؟

بايد بعد ازسلام، فورا بدون انجام کارهاي منافي با نماز، سجده سهو انجام شود و اگر فراموش شود، هر موقع که يادش افتاد، همان موقع سجده سهو را انجام دهد.

۳۳۶ بازدید

کلید واژه ها: سجده سجده سهو سهو
سجده‌‌های واجب و مستحب
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۱۹

سجده‌‌هاي واجب كدام است؟ منظور از سجده‌‌هاي مندوبه چيست؟

سجده نماز و سجده آياتي که در قرآن هستند و بايد با خواندن و شنيدن آنها سجده کرد، واجب است.
سجده مندوبه يعني سجده مستحب، مثل سجده شکر.

۲۸۰ بازدید