pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۳۶

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۱۸۴ بازدید

نحوه انجام سجده قضا
در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۳۶

آ يا در سجده قضا، بايد بعد از سجده، تشهد و سلام هم گفت؟

خير لازم نيست.

۲۲۸ بازدید

پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۳۶

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

اشکالي ندارد، ولي هنگام سجده بايد مواظب بود ميان پيشاني و مهر چيزي واسطه نباشد.

۱۵۲ بازدید

زمان سجده سهو
در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۳۶

سجده سهو را بعد از سلام نماز، متصل به نماز بجا مي‌‌آورند يا بعد از اتمام نماز آن را بجا مي‌‌آورند؟

بايد بعد ازسلام، فورا بدون انجام کارهاي منافي با نماز، سجده سهو انجام شود و اگر فراموش شود، هر موقع که يادش افتاد، همان موقع سجده سهو را انجام دهد.

۱۹۶ بازدید

کلید واژه ها: سجده سجده سهو سهو
سجده‌‌های واجب و مستحب
در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۳۶

سجده‌‌هاي واجب كدام است؟ منظور از سجده‌‌هاي مندوبه چيست؟

سجده نماز و سجده آياتي که در قرآن هستند و بايد با خواندن و شنيدن آنها سجده کرد، واجب است.
سجده مندوبه يعني سجده مستحب، مثل سجده شکر.

۱۵۸ بازدید