pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ & ساعت ۱۹:۱۴

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۴۳۸ بازدید