برچسب "نماز" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
نماز خواندن با لباس نجس در کمبود وقت
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۰

اگر فردي قبل از نماز صبح جنب شود و فرصت كمي براي نماز خواندن داشته باشد، آيا پس از تيمم، با لباس نجس مي‌‌تواند نماز بخواند يا خير؟

در صورتي که وقت براي غسل نداشته باشد، تيمّم بدل از غسل نمايد و در صورتي که عوض کردن لباس برايش ممکن نباشد، مانند اينکه لباس ديگري ندارد، بايد به دستوري که در رساله عمليه براي برهنگان گفته شده نماز بخواند.
چنانچه به واسطه سرما و مانند آن نتواند لباس را بيرون آورد، با همان حال نماز را بخواند إن شاء الله صحيح است.

۳۴۲ بازدید

قضاي نماز در سفر
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۰

آيا مي‌‌توان نمازهاي قضا را در هر وقتي خواند و ترتيبي لازم هست يا نه؟ مثلا اگر در سفر باشيم و نماز 4 ركعتي را با جماعت به صورت شكسته مي‌‌خوانيم مي‌‌شود بعد از دو ركعت شكسته، دو ركعت نماز قضا را خواند؟

بلي. اگر ترتيب قضا را ندانيد ترتيب لازم نيست.
در سفر نيز بعد از نماز شکسته مي‌‌توانيد نماز قضا بخوانيد، البته اگر در سفر هستيد نمازهاي قضا را بايد به همان نحوي که قضا شده بخوانيد.
مثلا اگر يک نماز چهار رکعتي از شما قضا شده، بايد در سفر هم به صورت چهار رکعتي بخوانيد و نمي‌‌توانيد قضاي نماز کامل را به صورت شکسته بخوانيد.

۳۷۰ بازدید

عدم لزوم مکث بين دو نماز
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۰

اگر نماز را به صورت فرادي مي‌‌خوانيم، آيا بين دو نماز (مثل نماز مغرب و عشا يا نماز ظهر و عصر) بايد مكثي به اندازه چهار ركعت داشته باشيم يا مي‌‌توانيم بلافاصله نماز دوم را بخوانيم؟

خير لازم نيست مكث كنيد و مي‌‌توانيد بلافاصله نماز دوم را بخوانيد.

۳۷۷ بازدید

اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۰

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

بلي، اذان و اقامه هم در نمازهاي اداء و هم در نمازهاي قضاء يوميه مستحب است.

۴۲۶ بازدید

نحوه انجام سجده قضا
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۰

آ يا در سجده قضا، بايد بعد از سجده، تشهد و سلام هم گفت؟

خير لازم نيست.

۳۸۴ بازدید