pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۴

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

ادامه مطلب

۱,۲۹۷ بازدید

شروع نماز با تمام شدن اذان
در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۴۴

آيا براي شروع نماز بايد صبر كنيم تا كاملاً اذان تمام شود يا خير؟

ادامه مطلب

۱,۰۵۲ بازدید