pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۱:۲۷

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

بلي، اذان و اقامه هم در نمازهاي اداء و هم در نمازهاي قضاء يوميه مستحب است.

۷۰۳ بازدید

همزمانی اقامه با وضو
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۱:۲۷

آیا این امکان وجود دارد که همزمان با وضو گرفتن، اقامه گفت؟

گفتن اقامه همزمان با وضو گرفتن اشکال ندارد، لیکن اقامه ای که قبل از نماز واجب یومیه مستحب است، همزمان با شروع نماز خواندن است و مستحب است که بعد از وضوی کامل و رو به قبله، اقامه گفته شود و بعد از اقامه، تکبیره الاحرام نماز گفته شود و نماز را شروع کند.

۱,۶۹۲ بازدید

کلید واژه ها: وضو اقامه