پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۴۰

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

اشکالي ندارد، ولي هنگام سجده بايد مواظب بود ميان پيشاني و مهر چيزي واسطه نباشد.

۹۷ بازدید