pic
pic
پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ و ساعت ۱۱:۱۵

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

ادامه مطلب

۹۲۶ بازدید