برچسب "ازدواج موقت با غير اهل کتاب ×" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
ازدواج با غير اهل کتاب
در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۰:۲۰

اگرشخصى دخترى را صيغه كرده و با وى آميزش كرده ولى اهل كتاب نبوده حکم چيست؟ آيا راهي براي ارتباط با غير اهل كتاب هست؟

اگر مسلمان نباشد و اهل کتاب هم نباشد، صيغه کردن او صحيح نيست و اگر نمي‌‌دانسته و اين کار را کرده به خيال آنکه صحيح است، زنا محسوب نمي‌‌شود و وطي به شبهه است.
لکن بعد از اطلاع بر مسأله، ديگر نمي‌‌تواند اين کار را انجام دهد.

۳۷۹ بازدید