pic
pic
امامت جماعت زن
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۵۸

آيا زن مي‌‌تواند در منزل امام شود براي فرزندش که دختر است؟ شرايط چيست؟

امام جماعت بايد مرد باشد و زن نمي‌‌تواند حتي براي زنان امام جماعت شود.

۳۷۳ بازدید

راه تشخيص عدالت امام جماعت
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۵۸

با توجه به بزرگي شهرها و مشکلات امروزي، از چه روش‌‌هايي مي‌‌توان به عدالت ائمه جماعات پي برد؟

اگر از اقتداي مؤمنين در مسجد به شخص، اطمينان حاصل شود که عادل است، کافي است.

۳۴۷ بازدید