pic
pic
سوال از علت عادل نبودن امام جماعت
در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۳:۱۵

آيا مي‌‌توان براي پي بردن به عدالت کسي(روحاني) با افرادي مشورت کرد و يا دليل عدم عدالت او را جويا شد؟ (آيا اين موارد غيبت محسوب مي‌‌شود؟)

بلي، براي احراز عدالت مي‌‌توان تحقيق کرد و حسن ظاهر هم کافي است و تحقيق، غيبت محسوب نمي‌‌شود. لکن جويا شدن از دليل عدم عدالت، وجهي ندارد، زيرا چيزي که لازم است در مورد امام جماعت تحقيق شود، عدالت است، نه تفحص در علت عدم عدالت.

۳۷۱ بازدید

راه تشخيص عدالت امام جماعت
در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۳:۱۵

با توجه به بزرگي شهرها و مشکلات امروزي، از چه روش‌‌هايي مي‌‌توان به عدالت ائمه جماعات پي برد؟

اگر از اقتداي مؤمنين در مسجد به شخص، اطمينان حاصل شود که عادل است، کافي است.

۳۰۶ بازدید

اقتدا به شخصي غير امام جماعت
در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۳:۱۵

اگر در مسجد به گمان اينکه امام جماعت مسجد در مراب است اقتدا کرده‌‌ايم، اما بعد از نماز متوجه شويم که امام جماعت مسجد نيست و کس ديگري است، آيا نماز اشکال دارد؟

اشکالي ندارد، در صورتي که شرائط را داشته باشد، يعني قرائت او صحيح باشد و عادل هم باشد.

۳۴۳ بازدید

آيا مي‌توان به امام جماعت مساجد اقتدا كرد؟...
در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۳:۱۵

آيا مي‌توان به امام جماعت مساجد اقتدا كرد؟ آيا آنها تمام شرايط را دارند؟


همین مقدار که جمعی از مؤمنین به او اقتدا کنند کفایت می‌کند، مگر آنکه علم به خلاف آن داشته باشید.

۸۵۸ بازدید