مقدار مجاز پوشيده نبودن پاي زن
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۲:۲۰

برهنه بودن پاي زن در ديد عموم آيا جايز است؟ تا چه اندازه مجاز است؟

خير، خانم‌‌ها بايد حتي رو و کف پا را از نامحرم بپوشانند، لکن براي نماز در صورتي که نامحرمي نبيند، پوشاندن پا تا مچ لازم نيست.

۱۰۳ بازدید